ฮักแอนด์สไมล์คือ

HUG & SMILE Foundation เป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไรซึ่งได้รับอนุญาตโดยกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2556เป็นการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมซึ่งเน้นการดูแลสภาพจิตใจ
โดยยึดหลักความคิดที่ว่าสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน จะเชื่อมโยงให้มีความเข้มแข็งของสังคม
เป้าหมายของมูลนิธิคือให้เกิดสังคมที่ได้เรียนรู้การ ใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและการรู้จักแบ่งปันความสุขร่วมกัน

  • PROJECT of HUG & SMILE Foundation
  • แรงจูงใจในการก่อตั้งมูลนิธิ
  • ประวัติย่อของมูลนิธิ

เนื้อหาของกิจกรรม

กิจกรรมที่กรุงเทพ
กิจกรรมที่วัดพระบาทน้ำพุุ

การสนับสนุนช่วยเหลือ

เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือ
บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ
รายละเอียดเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุ ที่รับการช่วยเหลือ

รายงานผลการปฎิบัติกิจกรรม

บันทึกรายงานการทำกิจกรรมของมูลนิธิ ฮักแอนด์สไมล์

BLOG

แจ้งกำหนดการทำ Work Shop และจัดสัมมนาทางวิชาการ