มีหลายสิ่งที่สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ ”ก้าวสู่อนาคตที่มีรอยยิ้ม”

เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความช่วยเหลือ

การเริ่มจากการเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ผ่านการทำ workshop
ต่างๆจนนำไปสู่การเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นนั้น จะนำไปสู่กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่อไปได้
การแจ้งหลักสูตรการเรียนหรือworkshopนั้นปกติจะประกาศให้ทราบที่บอร์ดประกาศในบริเวณสถานที่บำบัดหรืออัพเดตใน blog
สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมหลักสูตร สามารถกรอกรายชื่อหลักสูตรหรือ workshopที่สนใจจะเข้าร่วม ลงในแบบฟอร์มสอบถามทางเวบไซท์ได้เลย

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิฮักแอนด์สไมล์เปิดรับบุคคลทั่วไปที่มีอุดมการณ์แนวคิดเดียวกันและอยากจะเข้าร่วมกับทางมูลนิธิทำประโยชน์ให้แก่สังคม
และทางมูลนิธิขอต้อนรับ สำหรับท่านที่อยากเข้าร่วมเฉพาะแค่กิจกรรม Work Shop สำหรับเด็กเช่นกัน
สำหรับท่านที่คิดว่ามีฝีมือหรือทักษะเฉพาะทางในการเป็นอาสาสมัคร ช่วยจัดกิจกรรม แปลภาษา ร่วมสนุกกิจกรรมกับเด็ก ๆ
มาลองช่วยกันทำประโยชน์ให้แก่เด็กกำพร้าที่สูญเสียผู้ปกครองจากโรคเอดส์กันไหมคะ?
เปิดรับสมัครท่านที่มีความรับผิดชอบแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม

เปิดรับสมัคร

  • คนทำเวปไซท์
  • แปล (แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ ,ไทย)
  • จัดงานกิจกรรม
  • จัดงาน Work shop สำหรับเด็ก ๆ
  • เตรียมความพร้อมจัดงาน Work shop สำหรับเด็ก ๆ
  • ร่วมกิจกรรม เล่นกับเด็ก ๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ หากท่านใดมีความประสงค์อื่น ๆ ที่อยากจะเป็นอาสาสมัครลองทำ ให้ลงทะเบียนติดต่อมาที่เรา ท่านใดที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครจำเป็นต้องลงทะเบียน

ติดต่อลงทะเบียนได้ ผ่าน แบบฟอร์มสอบถาม
ระบุชนิดแบบของอาสาสมัครที่ประสงค์ และแรงจูงใจของท่าน

ทางเราจะส่งเมล์กลับไปยังเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ

การรับบริจาค

ขอรับบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กๆซึ่งกำพร้าพ่อแม่จากโรคเอดส์ โดยจะประกาศขอรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในเวลาที่จะแจ้งให้ทราบ
ของบริจาคให้เด็กกำพร้าที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งถือได้ว่า
เป็นสถานพึ่งพิงผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น แม้จะดูเหมือนว่ามีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนเด็ก แต่แท้ที่จริงแล้วยังขาดของจำเป็น

ในการเปิดรับบริจาคสิ่งของนั้นจะขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบก่อนการรับบริจาคแต่ละครั้ง

รับความช่วยเหลือในรูปเงินบริจาค

บริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค、หรือโอนผ่านธนาคาร
จำนวนเงินตามศรัทธา เงินที่ได้รับบริจาคจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนก่อตั้งเป็นเงินทุนการศึกษาและเงินสำหรับใช้ทำกิจกรรม work shop ให้กับเด็กกำพร้าที่ป่วยเป็นโรคเอดส์
กล่องรับบริจาค 】บริจาคได้ที่ ตามสถานที่ต่อไปนี้

สำหรับท่านที่จะบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
<หลังจากได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว> ให้กดปุ่ม แบบฟอร์มสอบถาม
หลังจากนั้น、กรุณาโอนเงินบริจาคมาตามเลขที่บัญชีรับโอนข้างล่าง

หลังตรวจสอบว่าได้รับแล้วจะนำส่งหนังสือขอบคุณรวมทั้งงานหัตถกรรมที่ทำโดยช่างฝึมือที่วัดพระบาทน้ำพุไปให้
โปรดแจ้งขอรับใบเสร็จ สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบเสร็จ

การโอนเข้าบัญชี

บัญชีธนาคารไทย

ธนาคารผู้รับโอน KASIKORN BANK
(Sukhumvit 33)
ชื่อบัญชี HUG & SMILE Foundation
เลขที่บัญชี 003-2-66192-2
SWIFT CODE KASHITHBK

รายละเอียดเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุ ที่รับการช่วยเหลือ


วัดพระบาทน้ำพุ(Wat Phrabatnampu)จังหวัดลพบุรีเริ่มเปิดรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2522
วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรีเรียกได้ว่าเป็นบ้านสุดท้ายของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ภายในสถานพักพิงมีผู้อาศัยอยู่138คน (ณ มีนาคม 2556) และห่างจากวัดไปอีกประมาณ 100 กม. ยังมีเหล่าเด็กกำพร้าพ่อแม่ที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์อีกกว่า 150คน (ณ มีนาคม 2556)

เด็กกำพร้าที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ คือเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่สูญเสียพ่อหรือแม่ หรือทั้งสองคนจากการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
ปัจจุบันจำนวนเด็กกำพร้าที่ป่วยเป็นโรคเอดส์มีมากกว่า 16.60 ล้านคน ตัวเลข ณ ปี 2552 ซึ่งทุกๆ 14 วินาที จะมีเด็กติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น 1 คน
สภาพแวดล้อมที่ได้รับความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ และทำให้เชื่อว่าตัวเองยังมีความหวังในอนาคตนั้นสำคัญต่อเด็กกำพร้าที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นั้นอย่างยิ่ง

เริ่มจากการให้ความรู้ในเรื่องเอดส์ต่อคนในสังคมมากขึ้น โดยต้องมองข้ามไม่เลือกปฏิบัติหรือมีอคติกับเด็กเหล่านี้ และเห็นว่าการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ด้วยโรคเอดส์นั้นเป็นเรื่องสำคัญ
จึงขอการสนับสนุนจากทุกท่านให้พวกเขาเหล่านั้นมีความหวังในการดำรงชีพต่อไปข้างหน้า

สำหรับท่านที่สนใจ

เกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุ
คลิกที่นี่ http://phrabatnampu.org

ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเด็กธรรมรักษ์
คลิกที่นี่ http://kidhome.org

บันทึกการใช้ชีวิตในสถานพี่งพิงผู้ป่วยโรคเอดส์ของรองประธานนั้น
คลิกที่นี่ http://aidshospice.blogspot.com/