เมื่อเชื่อมโยงถึงกัน ย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงได้

กิจกรรมที่กรุงเทพ ภายในสถานที่เรียนรู้การบำบัด HUG & SMILE

หลักสุตรและวิชาเรียนต่าง ๆ บรรยายโดยภาษาญี่ปุ่น

One day group therapy

ในชีวิตประจำวันได้อย่างสุขกายสบายใจ มีความสุข ความเข้าใจและยอมรับชีวิตในแบบของตัวเองได้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ creative art therapy, food therapy,Breathing work, หรือ crystaltone from crystal ballซึ่งในแต่ละกิจกรรมเป็นรูปแบบที่สามารถทำให้จบได้ในครั้งเดียว

  

หลักสูตรต่อเนื่อง

  ▶ คอร์สการบำบัดด้วย

เพื่อให้ได้เรียนรู้พื้นฐานของการบำบัดซึ่งประกอบไปด้วย 4 ระดับและเข้าใจในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
โดยเริ่มจากเรียนรู้การดูแลตัวเองก่อนหรือการบำบัดให้ตัวเองที่เรามักจะละเลยไปเพราะไม่มีเวลา
หลังจากนั้นก็ให้ถ่ายทอดโดยทำการบำบัดให้กับคนใกล้ชิด
การเปิดให้เรียนรู้ในทุกๆวันศุกร์นั้นไม่ได้หวังให้ได้เรียนรู้เทคนิคอย่างเดียวแต่ยังหวังให้สามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเราเอง โดยจะเปิดห้องประชุมไว้เป็นสถานที่ให้ได้ฝึกฝนทุกวันศุกร์
ถัดมาได้จัดเตรียม มาสเตอร์คอร์ส ซึ่งเป็นระดับสุดท้าย ให้สามารถถ่ายทอดถึงการบำบัดในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนได้
  

  ▶ คอร์สการค้นหาตัวเอง

เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่เปิดสอนสำหรับบุคคลที่ผ่านคอร์สการบำบัดด้วยตัวเองมาแล้ว
โดยได้จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำให้เรารู้จักและยอมรับตัวเอง พัฒนาตัวเองขึ้นและนำไปสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
ทำความเข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง จากการหยั่งรู้ถึงแนวโน้มหรือรูปแบบของโชคชะตาของตนเอง ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นถึงหัวเรื่องและเป้าหมายของตนเองในภพนี้
ได้รับข้อความจากจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กุญแจสำคัญคือ มิใช่ว่าจะต้องทำอะไรพิเศษสักอย่าง แต่อยู่ที่การรู้สึกตัวอยู่ตลอด มีชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ ในจักรวาลแห่งนี้
ถึงจะจบหลักสูตรนี้ไปแล้ว สามารถที่จะใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปได้
  

  ▶ ศิลปะบำบัด Mandara

เชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองให้เกิดเป็นการสร้างผลงานขึ้นมา
การได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันผ่านผลงานศิลปะจะทำให้เราได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกในตัวเราออกมา ซึ่งจะเห็นผลของการบำบัดได้ผ่านงานศิลปะ โดยจะไม่มีการวิจารณ์ ตีความวิเคราะห์ผลงานไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม
มาลองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วอาจจะได้พบตัวตนอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยรู้ก็เป็นได้

  

การประชุม

สอบถามความประสงค์ของคนๆนั้นและเลือกหาวิธีที่คิดว่าเหมาะสม โดยสามารถเลือกใช้วิธีต่างๆ
อาทิ Energy work, Hypnotherapy ที่ใช้ความรู้สึกของร่างกาย, การรักษาด้วยวิธี imagery, Art therapy, Card therapy, Breathing therapy, หรือ Crystal healing ได้

ประชาสัมพันธ์วันเปิดให้บริการ

เปิดทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 เพื่อให้ทุกๆท่านสามารถมารับบริการได้อย่างสะดวก
พื้นที่ในห้องสมุดภายในอาคารนั้น เต็มไปด้วยหนังสือเรื่องต่างๆ ที่อ่านแล้วจะทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตและเข้าใจตัวเรามากขึ้น

อีกทั้งยังมีมุมที่สามารถใช้ oracle card, rune และอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีน้ำชาไว้ให้บริการโดยเป็นแบบบริการด้วยตัวเอง ห้องประชุมได้เปิดให้ใช้เพื่อให้ผู้ที่อบรบหลักสูตรการเป็นนักบำบัด (healer) ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกฝน

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเล็กๆน้อยๆรวมถึงสินค้าสำหรับการบำบัดที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจำหน่าย ซึ่งทำขึ้นโดยเหล่าช่างฝีมือที่วัดพระบาทน้ำพุ
การแจ้งหลักสูตรการเรียน, workshop, ตารางเวลาและอื่นๆนั้นจะประกาศให้ทราบที่บอร์ดประกาศภายในอาคารหรืออัพเดตใน blog สำหรับท่านที่ต้องการรับข่าวสารทางอีเมล์กรุณาติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่

กิจกรรมที่วัดพระบาทน้ำพุ ภายในสถานที่วัดพระบาทน้ำพุ

ทำ workshop กับเด็กๆ

เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ในสถานพักพิงนี้ต้องทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ขาดความอบอุ่น
ไม่ได้พบเจอผู้คนไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งสิ่งเรานี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา
ไม่เพียงแต่การได้รับสิ่งของ แต่เป็นการได้ประสบการณ์ ซึ่งพวกเราจะคอยให้ความช่วยเหลือเด็กๆ

เหล่านี้ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งผ่านการทำ workshop

สนับสนุนการจัดตั้งทุนการศึกษา

ภายในวัดพระบาทน้ำพุ มีตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลจนถึงมัธยมปลายที่ให้การศึกษาได้เทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ที่แห่งนี้ไม่มีระบบให้การศึกษาที่สูงไปจากที่กล่าวมา
ดังนั้นการขาดโอกาสในการเรียนต่อทำให้ความรู้ของเด็กด้อยลง อีกทั้งต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีความหวัง
ในอนาคตเนื่องจากไม่มีการรักษา ไม่มียาที่จะทำให้มีชีวิตอยู่ต่อได้
แต่ในปัจจุบันเด็กหลายคนก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น แม้ต้องต่อสู้กับผลข้างเคียงจากยาและเผชิญกับโรคร้าย
HUG & SMILE จึงให้การสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนสูงขึ้น โดยรับฟังความคิดเห็นจากท่านที่อยู่ในสถานที่นี้ เพื่อช่วยให้เด็กๆมีพลังและพยายามที่จะมีชีวิตต่อ